Listen
   With Your
       Heart

Copyright

Oreade Music is niet verantwoordelijk voor fouten of nalatigheid in haar producten. De producten worden geleverd zonder garantievoorwaarden. Oreade Music is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van informatie, tekst, beeldmateriaal, links of andere zaken op de site of van haar producten. Oreade Music is niet aansprakelijk voor schade, inclusief minder inkomsten of winst, die voortkomt uit het gebruik van de producten. De informatie op deze site staat, is aan verandering onderhevig en biedt geen verplichtingen voor de toekomst.